Projekti v izvedbi

Nadgradnja železniškega odseka Ljubljana-Brezovica

Nadgradnja odseka Ljubljana–Brezovica bo zajemala zamenjavo 6,9 kilometra tirov in vozne mreže na dvotirni progi, ureditev nivojskih prehodov ter nadgradnjo signalnovarnostnih naprav. Prav tako bo izvedena zamenjava jeklenega mostu čez Mali graben in gradnja protihrupnih ograj v skupni dolžini 8.196 metrov. Novo podobo bo dobilo tudi postajališče Ljubljana Tivoli, kjer bo izvedena nadgradnja dveh peronov, gradnja dveh dvigal za dostop na perone ter gradnja dveh zavetišč z nadstrešnico.

Nadgradnja vozlišča Pragersko

V okviru nadgradnje vozlišča Pragersko bo prenovljena železniška postaja Pragersko, ki bo dobila sodobnejšo podobo. Na postaji bo izvedena nadgradnja perona z nadstrešnicami, zgrajen bo nov podhod z dvigali, obnovljeno bo postajno poslopje in urejeni bosta dve parkirišči. Na območju postaje bosta postavljena tudi dobra 2 kilometra protihrupnih ograj. Nadgrajenih bo 18 kilometrov tirov, zamenjanih 30 kretnic, nadgrajene bodo vozna mreža in signalnovarnostne naprave.
Pod železniško progo bo zgrajen nov cestni podvoz, ki bo nadomestil sedanji nivojski prehod, s čimer se bo povečala pretočnost prometa in izboljšala varnost v prometu.

Modernizacija infrastrukture v luki Rijeka - kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište


V sklopu projekta bo modernizirana tovorna postaja Rijeka in zgrajen intermodalni terminal na novozgrajenem kontejnerskem terminalu.

Referenčni projekti

Nadgradnja železniške proge na odseku Zidani Most–Celje


Nadgradnja 26,2 km dolgega odseka od Zidanega Mosta do Celja je potekala v več sklopih.

Sodelovali smo pri naslednjih treh:
- Nadgradnja železniških postaj Celje in Laško, čas izvedbe: oktober 2016–junij 2018
- Nadgradnja železniških odsekov Rimske Toplice-Laško in Laško-Celje
   čas izvedbe: november 2017–januar 2020
Nadgradnja železniškega odseka Zidani Most–Rimske Toplice in železniške postaje
   Rimske Toplice, čas izvedbe: marec 2019–maj 2021

Naročnik: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Obnova tira na Jelenovem viaduktu

Novembra 2020 smo obnovili desni tir na Jelenovem viaduktu, enem od velikanov južne železnice. Zgrajen je bil leta 1857. Ob odhodu iz vasi so ga maja 1945 Nemci hoteli razstreliti, kruti usodi je ušel le zaradi pomanjkanja razstreliva. Most, speljan v rahlem zavoju, je zidan iz opeke in kamenja, sestavlja pa ga dvanajst stebrov in enajst obokov. Dolg je 219 m in visok 29 m. Je med najstarejšimi slovenskimi mostovi z dvotirno železnico in čeprav je bil grajen za nizke obremenitve, še danes lahko vozijo po njem težki tovorni vlaki

Nadgradnja železniške postaje Maribor Tezno, železniške postaje Maribor in progovnega odseka Maribor–Počehova

V sklopu projekta je bila nadgrajena železniška postaja Maribor Tezno, železniška postaja Maribor in odsek med Mariborom in Počehovo. Postavljenih je bilo tudi dva kilometra protihrupnih ograj.
Naročnik: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Trajanje: november 2017–januar 2020
Vrednost del, ki jih je izvedel ŽGP: 19,7 milijonov evrov
 

Zamenjava pragov na mostu čez Savo v Sevnici


V sklopu vzdrževanja slovenske železniške infrastrukture smo julija 2020 zamenjali mostne prage na jeklenem železniškem mostu čez reko Savo v Sevnici.

Obnova tramvajske proge v krožišču Remetinec na Hrvaškem


Na Hrvaškem so 31. maja 2020 svečano otvorili južna vrata v mesto Zagreb. Pri projektu rekonstrukcije največjega krožišča v mestu smo sodelovali tudi mi - odstranili smo obstoječo in postavili novo tramvajsko progo.

Nadgradnja odseka železniške proge Poljčane–Slovenska Bistrica


Nadgradnja odseka Poljčane–Slovenska Bistrica vključno z nadgradnjo železniških postaj Poljčane in Slovenska Bistrica je potekala od aprila 2017 do septembra 2019.

Naročnik: Direkcija Republike Slovenije za infrastruktro

Vgradnja začasnega premostitvenega objekta - provizorija


Na železniški postaji Zaprešić - Savska na Hrvaškem smo vgradili dva začasna premostitvena objekta (provizorija). Medtem ko je naročnik pod progo gradil podhod za pešce, je promet na tirih nemoteno potekal.

Nadgradnja odseka železniške proge Kranj-Jesenice