Vgradnja začasnega premostitvenega objekta - provizorija