Nadgradnja železniške proge na odseku Zidani Most–Celje

Nadgradnja je potekala na treh odsekih železniške proge in sicer od Zidanega Mosta do Rimskih Toplic, od Rimskih Toplic do Laškega in od Laškega do Celja. V okviru nadgradnje so bile prenovljene tudi železniške postaje Celje, Laško in Rimske Toplice, kjer so bili zgrajeni novi peroni, ki imajo sedaj lažji in varnejši dostop prilagojen gibalno oviranim osebam. Ukinjeni so bili tudi nivojski prehodi na postajah Rimske Toplice in Laško ter trije nivojski prehodi na odseku Rimske Toplice–Laško. Prav tako sta bila zgrajena nova podvoza v Marija Gradcu in v Rimskih Toplicah vključno s cestno ter ostalo pripadajočo infrastrukturo. V okviru nadgradnje je bil zgrajen nov, 123 metrov dolg cestni most čez Savinjo v Marija Gradcu, ki zdaj povezuje glavno cesto Laško–Šmarjeta na desnem bregu Savinje s cesto Laško–Breze–Šentjur na levem bregu. Poskrbljeno je tudi za zaščito pred hrupom, saj je bilo postavljenih približno 3,5 kilometra novih protihrupnih ograj.