Nadgradnja železniškega odseka Ljubljana-Brezovica

Dela trenutno potekajo na levem tiru in bodo trajala predvidoma do začetka leta 2022, nato sledi še izvedba del na desnem tiru. Zaključek vseh del pa je predviden konec leta 2022.
Avgusta smo vgradili dva provizorija - začasna premostitvena objekta, ki služita prevoznosti desnega tira v času zamenjave jeklenega mostu čez Mali graben, nato demontirali levi tir, kjer trenutno polagamo novega.

Naročnik: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Predviden rok dokončanja: november 2022
Pogodbena vrednost del: 45,8 milijonov evrov brez davka na dodano vrednost; od tega bo ŽGP izvedel dela na zgornjem ustroju v predvideni vrednosti 17,7 milijonov evrov.