Certifikati

SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. smo vzpostavili sistem vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001  leta 2000 in pridobili certifikat leta 2001. S sistemom vodenja kakovosti dokazujemo, da so procesi dela in ukrepi skladni z zahtevami navedenega standarda. Storitve, ki jih ponujamo našim uporabnikom so na primerni ravni kakovosti in izvajamo sistem nenehnih izboljšav.