Nadgradnja odseka železniške proge Poljčane–Slovenska Bistrica

Z izvedbo projekta je bil urejen lažji in varnejši dostop do prenovljenega perona za vse potnike na obeh postajah nadgrajenega odseka ter omogočen prilagojen dostop gibalno oviranim osebam, tako v Poljčanah kot Slovenski Bistrici. Z izvedbo projekta je bila povečana prevozna prepustnost in prevozna zmogljivost proge, kar pa vpliva na povečanje hitrosti vlakov. Z ukinitvijo cestnih nivojskih prehodov ter izgradnjo nadvoza in obvezne ceste v Spodnji Brežici, se je bistveno povečala tudi varnost v cestnem prometu.