Osebna izkaznica

Naziv družbe: SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d.
Naslov Ob zeleni jami 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 29 12 205
Telefaks: 01 29 13 280
Spletna stran: www.sz-zgp.si
Vodstvo družbe Anton Žagar, predsednik Uprave 
Pavel Piškur, član uprave - delavski direktor 
Organi družbe so Skupščina
Uprava
Nadzorni svet
Nadzorni svet 

Revizijska komisija
nadzornega sveta
Gorazd Podbevšek, predsednik
Dušan Mes, namestnik predsednika
Bernarda Babič, članica
Simon Kokalj, član
Miha Črne, član

Bernarda Babič, predsednica
Gorazd Podbevšek, član
Barbara Nose, članica
Simon Kokalj, član

Izjave o neodvisnosti članov NS in RK

Glavna dejavnost 42.120 - novogradnje, obnova in vzdrževanje spodnjega in zgornjega ustroja železniških prog, obnova industrijskih tirov ter drugih objektov železniške infrastrukture.
Transakcijski računi: SI56 0292 3001 1998 361 Nova Ljubljanska banka d.d.
SI56 0310 0100 3137 434 SKB banka d.d.
SI56 0400 1004 8040 791 NOVA KBM d.d.
Registrska številka
Matična številka
ID za DDV

10011300
5143004000
SI 46621474


Temeljni podatki o odvisnih družbah


Naziv Družbe Kamnolom Verd, d.o.o.    
Naslov: Verd 145
1360 Vrhnika


 
Država: Slovenija    
Leto ustanovitve 1998    
Delež lastništva
SŽ – ŽGP Ljubljana
100 %    
Osnovna dejavnost

23.990 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
08.110 Pridobivanje kamna
 

Direktor
Prokurist
Uroš Močnik
Sergij Grmek


 
Transakcijski račun SI56 0292 3005 1892 230 (NLB d.d.)
SI56 0310 0100 3137 531 (SKB d.d.)
   
Registrska številka 1/31351    
Matična številka 1278061    
Davčna številka SI 34750720    
Certifikat kakovosti Certifikat o skladnosti kontrole proizvodje    


Temeljni podatki o podružnici

Naziv družbe SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d. – Ogranak Beograd
Naslov: Bulevar Mihajla Pupina 165 G, 11000 Beograd - Zemun
Država: Srbija
Leto ustanovitve 2014
Osnovna dejavnost 4211
Gradnja cest in avtocest
Zastopnik Sergij Grmek
Transakcijski račun RS35 160-0000000415716-57 RSD (Banca Intesa)
RS35 160-0053600007102-36 EUR (Banca Intesa)
Registrska številka 29503982
Matična številka 29503982
Davčna številka 108642720

Temeljni podatki o podružnici

Naziv družbe SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d. – Podružnica Zagreb
Naslov: Zadarska ulica 80, Zagreb
Država: Hrvaška
Leto ustanovitve 2017
Osnovna dejavnost Gradnja šol, železniških prog, letališč in športnih objektov.
Zastopnik Anton Žagar
Transakcijski račun HR64 2402 0061 1008 269-47 (Erste bank d.d.)
Registrska številka 55343329136
Matična številka 4704487
Davčna številka HR55343329136