Osebna izkaznica

Naziv družbe: SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d.
Naslov Ob zeleni jami 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 29 12 205
Telefaks: 01 29 13 280
Spletna stran: www.sz-zgp.si
Vodstvo družbe Anton Žagar, predsednik Uprave 
Pavel Piškur, član uprave - delavski direktor 
Organi družbe so Skupščina
Uprava
Nadzorni svet
Nadzorni svet 
Gorazd Podbevšek, predsednik
Dušan Mes, namestnik predsednika
Silvo Berdajs, član
Nina Marin, članica
Stanislav Debeljak, član
Glavna dejavnost 42.120 - novogradnje, obnova in vzdrževanje spodnjega in zgornjega ustroja železniških prog, obnova industrijskih tirov ter drugih objektov železniške infrastrukture.
Transakcijski računi: SI56 0292 3001 1998 361 Nova Ljubljanska banka d.d.
SI56 0310 0100 3137 434 SKB banka d.d.
SI56 0400 1004 8040 791 NOVA KBM d.d.
SI56 3000 0001 0640 451 Sberbank d.d
SI56 3000 0011 0640 467 Sberbank d.d.

Registrska številka
Matična številka
ID za DDV
10011300
5143004000
SI 46621474


Temeljni podatki o odvisnih družbah


Naziv Družbe Kamnolom Verd, d.o.o. SŽ - Željezničko građevinsko preduzeče Podgorica d.o.o.  
Naslov: Verd 145
1360 Vrhnika
Jovana Tomaševića 13
Podgorica
 
Država:   Črna Gora  
Leto ustanovitve 1998 2010  
Delež lastništva
SŽ – ŽGP Ljubljana
100 % 100 %  
Osnovna dejavnost 23.990
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
08.110
Pridobivanje kamna
45.250              
Razna gradbena in specialna dela


Direktor

v.d. Sergij Grmek

Veljko Flis

 
Transakcijski račun SI56 0292 3005 1892 230 (NLB d.d.)
SI56 0310 0100 3137 531 (SKB d.d.)
ME25510000000004300147
(Crnogorska komercialna banka AD Podgorica)
 
Registrska številka 1/31351 5-0589437/001  
Matična številka 1278061 02807262  
Davčna številka SI 34750720 30/31–09852-0  
Certifikat kakovosti Certifikat o skladnosti kontrole proizvodje -  


Temeljni podatki o podružnici

Naziv družbe SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d. – Ogranak Beograd
Naslov: Bulevar Mihajla Pupina 165 G, 11000 Beograd - Zemun
Država: Srbija
Leto ustanovitve 2014
Osnovna dejavnost 4211
Gradnja cest in avtocest
Zastopnik Sergij Grmek
Transakcijski račun RS35 160-0000000415716-57 RSD (Banca Intesa)
RS35 160-0053600007102-36 EUR (Banca Intesa)
Registrska številka 29503982
Matična številka 29503982
Davčna številka 108642720

Temeljni podatki o podružnici

Naziv družbe SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d. – Podružnica Zagreb
Naslov: Zadarska ulica 80, Zagreb
Država: Hrvaška
Leto ustanovitve 2017
Osnovna dejavnost Gradnja šol, železniških prog, letališč in športnih objektov.
Zastopnik Anton Žagar
Transakcijski račun HR64 2402 0061 1008 269-47 (Erste bank d.d.)
Registrska številka 55343329136
Matična številka 4704487
Davčna številka HR55343329136