Nadgradnja vozlišča Pragersko

V sklopu projekta bomo nadgradili tire in tirne naprave.
Rok dokončanja: julij 2023