Informacije javnega značaja


Informacije javnega značaja
V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ (Uradni list RS, št. 24/2003, 61/2005, 113/2005 - ZInfP, 109/2005 - ZDavP-1B, 28/2006, 117/2006 - ZDavP-2, 23/2014, 50/2014), ki je začel veljati 19.7.2014, na tem mestu objavljamo informacije javnega značaja.
 
Objave po 11. odstavku 10.a člena ZDIJZ
POVEZAVA
 
Objave po 12. odstavku 10.a člena ZDIJZ
POVEZAVA NS
POVEZAVA POSLOVODSTVO
 
Objave po priporočilih SDH
 
Izplačila
Objava informacij o izplačilih zaposlenim
Po Priporočilih in pričakovanjih Slovenskega državnega holdinga, z marca 2018, objavljamo informacije o plačilih navedenih v točki 4.4.
 
Izplačila poslovne uspešnosti 2023
POVEZAVA IZPLAČILO POSLOVNE USPEŠNOSTI
 
Izplačila regresa 2023
POVEZAVA REGRES
 
Zavezujoče kolektivne pogodbe
Objava informacij o zavezujočih kolektivnih pogodbah
V skladu s točko 4.4 Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga iz februarja 2016, na tem mestu objavljamo priporočene informacije o zavezujočih kolektivnih pogodbah
 
Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa
POVEZAVA KPDŽP
 
 
Kodeks ravnanja skupine Slovenske železnice
POVEZAVA Kodeks ravnanja