Smoter

Naše poslanstvo


Poslanstvo skupine SŽ–ŽGP je kakovostno izvajanje storitev gradnje in vzdrževanja spodnjega in zgornjega ustroja železniške infrastrukture, kontaktne mreže in signalnovarnostnih ter telekomunikacijskih naprav za naročnike v regiji. 

Naša vizija


Postati vodilno regionalno podjetje, ki ponuja celovite storitve gradnje in vzdrževanja varne železniške infrastrukture. 

Strategija


Strateški okvir skupine predstavlja skupek aktivnosti, ki jih izvajamo vsakodnevno, z namenom zagotavljanja pogojev za realizacijo ciljev. Svoje cilje bomo lahko uspešno realizirali le, če bomo vse svoje aktivnosti usmerili v:
  • Lastnikom zagotavljamo stalen dobiček, rast podjetja in rast vrednosti kapitala podjetja na dolgi rok. 
  • Naročnikom nudimo moderne in celovite tehnične rešitve, svetovanje v vseh fazah projekta, kakovostno in strokovno izvedbo del. Naročnikom lahko nudimo poleg izvedbe del tudi podporo pri izpeljavi postopkov predaje zgrajenih objektov oziroma vzdrževanje objektov. 
  • Dobaviteljem nudimo stabilno poslovno sodelovanje, informacije o novostih, sodelovanje pri razvoju novih materialov in tehnologij.
  • Sodelavcem nudimo urejeno delovno okolje, dolgoročno socialno varnost in možnost za osebni razvoj s ciljnim izobraževanjem in usposabljanjem. 
  • Konkurenčne prednosti krepimo s tem, da zaposlene permanentno izobražujemo, investiramo v specifično progovno mehanizacijo in imamo nadzor nad stroški. 
  • Naš prispevek širši družbi: akumuliramo kapital v domačem okolju, ustvarjamo nova delovna mesta, podpiramo društva in pomagamo pri reševanju družbenih problemov.
  • S svojo dejavnostjo prispevamo k varovanju okolja.