Strojni park

Univerzalni ravnalno nivelirni stroj UNIMAT 08-4x4/4S


Kretniški nivelirni ravnalni stroj


Kretniški nivelirni ravnalni stroj (KR) je namenjen za uravnavanje kretnic in proge po višini in po smeri, kar pomeni, da lahko kontrolira in popravi vse geometrijske parametre kretnic in proge.

Ravnalno nivelirni stroj


Nivelirni ravnalni stroj (NR) je namenjen za uravnavanje proge po višini in smeri, kar pomeni, da lahko kontrolira in popravi vse geometrijske parametre proge, ki so: vzdolžna niveleta (nagib – vzpon oz. padec proge), prečna niveleta (nadvišanje v krivinah), smer proge (prema, prehodna krivina, krivina).

Stroj za sejanje gramozne grede


Sejalka (S) je samohodno regularno železniško vozilo, ki je namenjeno za čiščenje gramozne grede. Z njim v stari gramozni gredi dosežemo pravilno granulacijo gramozne grede. Bistvena prednost oz. osnovna značilnost stroja je, da gramozno gredo preseje na terenu, ne da bi odstranili tirnico in prage.

Stroj za profiliranje gramozne grede


Stroj za profiliranje gramozne grede (plug: PL) je namenjen za ureditev gramozne grede v pravilno obliko. To je samohodno regularno tirno vozilo, ki lahko opravlja profiliranje gramozne grede (bočna stranica), za kar uporablja bočne pluge, ravnanje gramozne grede (zgornja ploskev nad pragi), za kar uporablja čelne pluge, pometanje pragov in drobnotirnega materiala (DTM), za kar uporablja vrtljivo metlo, raztros tolčenca – nekatere izvedbe plugov imajo silos za tolčenec kapacitete do 7 m3 (možno je pobiranje in raztros tolčenca).

Vlak za prevoz dolgih tirnic Robel 40.61 - SILAD


Vlak je sestavljen iz devetih štiriosnih plato vagonov celotne dolžine 178,2 m in je namenjen za prevoz, razklad ali naklad tirnic dolžine do 120 m.

Težka motorna drezina II.


Težka motorna drezina (TMD) je osnovno motorno progovno servisno vozilo, namenjeno za vleko vagonov in prikolic do gradbišč in na gradbiščih. Opremljena je s hidravličnim dvigalom za manipulacijo z gornje gradbenim materialom in stroji.

Težka motorna drezina I.


Težka motorna drezina (TMD) je osnovno motorno progovno servisno vozilo, ki je namenjeno za vleko vagonov in prikolic do gradbišč in na gradbiščih, opremljena je s hidravličnim dvigalom za manipulacijo z gornje gradbenim materialom in stroji.

Dvopotni nakladalnik


Nakladač (ND, NG) je dvopotni bager gumaš, ki je lahko opremljen z različnimi priključki. Uporabljamo ga predvsem za manipulacijo z gornje-gradbenim materialom (pragi, tirnice, drobnotirni material).

Stroj za izmenjavo tirnih polj - portalno dvigalo


Portalno dvigalo je namenjeno za trganje starih tirnih polj, polaganje novih pragov, polaganje novih tirnih polj, izmenjava tirnic ali pragov.

Hidravlična naprava za vnašanje tirnic


Stroj za vnašanje tirnic uporabljamo za vnos in iznos tirnic na/z pragov.

Stroj za dvig in bočni pomik tira


Pri enostavnejših delih, pri novogradnjah industrijskih tirov ali drugih podobnih delih, kot pomoč pri ročni regulaciji posameznih pragov uporabljamo stroj za dvig in bočni pomik tira.

Varilska prikolica


Varilska prikolica je dvoosni plato vagon z montirano hišico v kateri je shranjena varilska oprema in material.

Plato vagon


Plato vagon je dvoosni vagon serije K, je namenjen za prevoz starih tirnih polj, lesenih in betonskih pragov. Konstrukcijsko je prilagojen za vožnjo pod portalnimi dvigali.