Zgodovina

Naše korenine segajo že v leto 1947, ko se je iz Skupine za obnovo železniške proge Borovnica – Postojna organiziralo Železniško gradbeno podjetje št. 5 s sedežem v Zeleni jami. Današnja družba izvira iz dveh predhodnikov, Železniškega gradbenega podjetja in Podjetja za obnovo prog, ki sta nastali v petdesetih letih prejšnjega stoletja in se leta 1972 združili. Različne reorganizacije, ki jih je narekovala zakonodaja ter spremenjene tržne razmere so zahtevale večkratno preoblikovanje družbe, v sedanji obliki pa deluje kot delniška družba od leta 1998 dalje.
 
V letu 1998 smo skupaj z večjimi gradbenimi družbami ustanovili hčerinsko podjetje Kamnolom Verd d.o.o. za zagotavljanje ustrezne surovinske baze. Od leta 2021 je družba v naši lasti.

Za zagotavljanje prisotnosti na trgih zahodnega Balkana je bila leta 2010 ustanovljena odvisna družba SŽ-Željezničko građevinsko poduzeče Podgorica d.o.o., v letu 2014 podružnica SŽ-ŽGP Ljubljana d.d. – Ogranak Beograd in leta 2017 še podružnica v Zagrebu.