Zgodovina

Družba SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d. je organizirana kot delniška družba. Večinski delničar so Slovenske železnice d.o.o., ki imajo v lasti 79,82 % osnovnega kapitala.

Svoje korenine Družba vleče še iz leta 1947, ko se je iz Skupine za obnovo proge Borovnica – Postojna organiziralo Železniško gradbeno podjetje št. 5 s sedežem v Zeleni jami. Današnja družba izvira iz dveh predhodnikov, Železniškega gradbenega podjetja in Podjetja za obnovo prog, ki sta nastali v petdesetih letih prejšnjega stoletja in se leta 1972 združili. Različne reorganizacije, ki jih je narekovala zakonodaja, ter spremenjene tržne razmere so zahtevale večkratno preoblikovanje Družbe, v sedanji obliki pa deluje kot delniška družba od leta 1998 dalje.
 
V letu 1998 je SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d. skupaj še z nekaterimi večjimi gradbenimi družbami ustanovilo hčerinsko podjetje Kamnolom Verd d.o.o. Poslanstvo družbe je zagotavljati Družbi in ostalim naročnikom ustrezno surovinsko bazo.

Za potrebe zagotavljanja prisotnosti Družbe na trgih zahodnega Balkana je bila leta 2010 ustanovljena odvisna družba SŽ-Željezničko građevinsko poduzeče Podgorica d.o.o., v letu 2014 podružnica SŽ-ŽGP Ljubljana d.d. – Ogranak Beograd in leta 2017 še podružnica v Zagrebu.

Na ta način je družba SŽ – Železniško podjetje Ljubljana d.d. prisotna na področjih Republike Hrvaške, Republike Srbije in Republike Črne Gore. Družba in podružnici imajo namen pridobivanja in izvedbe gradbenih poslov na področju modernizacije železniške in tramvajske infrastrukture na območjih navedenih republik ter ostalih držav bivše Jugoslavije.

Na trgu Družba deluje v tesni povezavi s svojimi odjemalci in dobavitelji, ter gradi dolgoročen partnerski odnos. Zmogljivosti Družbe (infrastruktura, vozila in drugi viri) so odprte za prihodnja izpopolnjevanja oziroma uvedbo in izboljšave procesov, sistema vodenja kakovosti in povečanje zadovoljstva odjemalcev z izpolnjevanjem njihovih zahtev, potreb in pričakovanj.