Vodstvo in Nadzorni svet

Predsednik Uprave

Anton Žagar

Telefon: 01 29 12 205 
Telefaks: 01 29 13 280 
E – pošta: anton.zagar@sz-zgp.si
Delavski direktor

Pavel Piškur

Telefon: 01 29 12 205 
Telefaks: 01 29 13 280
E – pošta: pavel.piskur@sz-zgp.siNadzorni svet

Predsednik
Gorazd Podbevšek

Namestnik predsednika
Dušan Mes

Člani
Silvo Berdajs
Nina Marin
Stanislav Debeljak