Vodstvo in Nadzorni svet

Direktor

Tine Svoljšak

Telefon: 01 29 12 205 
Telefaks: 01 29 13 280
E – pošta: tine.svoljsak@sz-zgp.siDelavski direktor

Pavel Piškur

Telefon: 01 29 12 205 
Telefaks: 01 29 13 280
E – pošta: pavel.piskur@sz-zgp.siNadzorni svet

Predsednik
Gorazd Podbevšek

Namestnik predsednika
Dušan Mes

Član 
Silvo Berdajs