Certifikati

SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. smo vzpostavili sistem vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001  leta 2000 in pridobili certifikat leta 2001. S sistemom vodenja kakovosti dokazujemo, da so procesi dela in ukrepi skladni z zahtevami navedenega standarda. Storitve, ki jih ponujamo našim uporabnikom so na primerni ravni kakovosti in izvajamo sistem nenehnih izboljšav. 

Certifikat ISO 9001-2015 14.10.2019
Certifikat ISO 9001-2015 EN 14.10.2019
Certifikat ISO 9001-2008 20.9.2016
Certifikat ISO 9001 - 2008 21.12.2015
Certifikat ISO 9001 - 2008 (angl) 21.12.2015