Družba SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d. je organizirana kot delniška družba. Večinski delničar so Slovenske železnice d.o.o., ki imajo v lasti 79,82 % osnovnega kapitala.

Svoje korenine Družba vleče še iz leta 1947, ko se je iz Skupine za obnovo proge Borovnica – Postojna organiziralo Železniško gradbeno podjetje št. 5 s sedežem v Zeleni jami. Današnja družba izvira iz dveh predhodnikov, Železniškega gradbenega podjetja in Podjetja za obnovo prog, ki sta nastali v petdesetih letih prejšnjega stoletja in se leta 1972 združili. Različne reorganizacije, ki jih je narekovala zakonodaja, ter spremenjene tržne razmere so zahtevale večkratno preoblikovanje Družbe, v sedanji obliki pa deluje kot delniška družba od leta 1998 dalje.

Več o zgodovini družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d.

    ...