projekti v izgradnji

Nadgradnja železniške proge Maribor–Šentilj

Železniška proga Maribor–Šentilj, dolga 16 kilometrov, je bila zgrajena leta 1846 v okviru gradnje Južne železnice Dunaj–Trst, elektrificirana pa leta 1975. Danes tako proga kot vozna mreža nista ustrezni niti glede tehničnih parametrov niti glede zmogljivosti in proga kot taka ne zadošča zahtevam sodobnih prevoznih potreb. V prvi fazi, ki je razdeljena na štiri sklope sodelujemo pri nadgradnji obstoječega tira, odločitev o gradnji manjkajočega drugega tira, ki je predvidena v drugi fazi, pa bo sprejeta glede na prometne potrebe v Sloveniji in Avstriji.
  1. faza: Nadgradnja obstoječe enotirne proge: I. sklop: Nadgradnja železniškega odseka Pesnica–Šentilj–državna meja - v izvedbi II. sklop: Nadgradnja železniške postaje Maribor, nadgradnja železniške postaje Tezno in nadgradnja progovnega odseka Maribor–Počehova ter izvedba protihrupne zaščite - v izvedbi III. sklop: Nadgradnja odseka železniške proge Maribor–Šentilj–d.m. od km 595+900 do km 599+600 (gradnja nove trase za bodočo dvotirnost - predor Pekel, viadukt Pesnica) - v fazi izbire izvajalca IV. sklop: Ureditev križanj cest z železnico.