SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. podaljšan certifikat kakovosti ISO 9001

Družbi SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d. je certifikacijska hiša Bureau Veritas 13. septembra podaljšala veljavnost certifikata kakovosti ISO 9001. V Družbi je sistem vodenja kakovosti vpeljan že šestnajst let, in s tem sodi med podjetja v državi, ki so med prvimi vpeljala učinkovit sistem vodenja kakovosti. Certifikat pomeni potrditev prizadevanj vodstva ter vseh zaposlenih, da uporabnikom zagotavljamo najkakovostnejše storitve in je viden izkaz našega prepričanja, da lahko uspemo le, če bomo stalno izboljševali kakovost naših poslovnih procesov, storitev in rešitev ter tako postavljali merila kakovosti poslovanja z naročniki in partnerji. V imenu Družbe je certifikat sprejel direktor Anton Žagar.

Certifikat kakovosti ISO 9001