Oktober 2019: Zaključili smo prvi del nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj–državna meja

V okviru skupne pogodbe izvajalcev je bila izvedena nadgradnja 11 km dolgega obstoječega tira na odseku Pesnica–Šentilj–državna meja, ki je zajemala zamenjavo nasipa, tirne grede, 14 km tirnic, 11 kretnic in 14,3 km vozne mreže in rekonstrukcijo obstoječih ter gradnjo novih premostitvenih objektov. Glavnina del na odpri progi je bila izvedena v okviru 50 dnevne popolne zapore železniške proge, ki je trajala od 26.10. do 15.12.2018. Urejeno je tudi začasno postajališče Cirknica ter izvedena nadgradnja postaj Pesnica in Šentilj, vključno z ureditvijo peronske infrastrukture in novimi izvennivojskimi dostopi na perone.