Vodstvo in Nadzorni svet

Direktor

Dušan Mes 

Telefon: 01 29 12 205 
Telefaks: 01 29 13 280Delavski direktor

Pavel Piškur

Telefon: 01 29 12 663 
Telefaks: 01 29 13 280
E – pošta: pavel.piskur@sz-zgp.siProkurist 

Tine Svoljšak

Telefon: 01 29 13 279 
Telefaks: 01 29 13 280
E – pošta: tine.svoljsak@sz-zgp.siNadzorni svet

Predsednik
Gorazd Podbevšek

Član 
Silvo Berdajs 

informacija:

Namestnik predsednika nadzornega sveta Dušan Mes je imenovan za začasnega člana uprave - direktorja družbe
do imenovanja novega člana uprave in direktorja družbe