Osebna izkaznica

Naziv družbe: SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d.
Naslov Ob zeleni jami 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 29 12 205
Telefaks: 01 29 13 280
Spletna stran: www.sz-zgp.si
Vodstvo družbe Direktor Tine Svoljšak
Delavski direktor Pavel Piškur
Organi družbe so Skupščina
Uprava-direktor
Nadzorni svet
Nadzorni svet 
Gorazd Podbevšek
Dušan Mes
Član Silvo Berdajs
Glavna dejavnost 42.120 - novogradnje, obnova in vzdrževanje spodnjega in zgornjega ustroja železniških prog, obnova industrijskih tirov ter drugih objektov železniške infrastrukture.
Certifikat kakovosti ISO 9001:2008
Transakcijski računi: SI56 0430 2000 2163 860 (NKBM d.d.)
SI56 3000 0001 0640 451 (Sberbank d.d)
SI56 3000 0011 0640 467 (Sberbank d.d.)
SI56 0310 0100 3137 434 (SKB banka d.d.)
SI56 0292 3001 1998 361 (Nova Ljubljanska banka d.d.)
SI56 2900 0005 5465 233 (Unicredit banka Slovenija d.d.)
SI56 0510 0801 4181 974 (Abanka d.d.)

Registrska številka
Matična štev. podjetja
ID za DDV
10011300
5143004000
SI46621474

Temeljni podatki o odvisnih družbah


Naziv Družbe Kamnolom Verd, d.o.o. SŽ-ŽGP d.o.o. Beograd v stečaju SŽ - Željezničko građevinsko preduzeče Podgorica d.o.o.
Naslov: Verd 145,
1360 Vrhnika
Lazara Mamuzića 28,
11186 Beograd - Zemun
Jovana Tomaševića 13,
Podgorica
Država: Slovenija Srbija Črna Gora
Leto ustanovitve 1998 2009 2010
Delež lastništva
SŽ – ŽGP Ljubljana
96,34 % 100 % 100 %
Osnovna dejavnost 08.110
Pridobivanje kamnitih agregatov za potrebe železnic (tolčenec) in ostalih gradbenih materialov.
45.230
Gradnja šol, železniških prog, letališč in športnih objektov
45.250              
Razna gradbena in specialna dela

Direktor Matjaž Komprej

Veljko Flis
Transakcijski račun SI56 0292 3005 1892 230
(Nova Ljubljanska banka)

SI56 0310 0100 3137 531
(SKB banka)
RS35170003000885000219
(UniCredit Bank Srbija AD)
510000000004300147
(Crnogorska komercialna banka AD Podgorica)
Registrska številka 1/31351 20572205 5-0589437/001
Matična številka 1278061 20572205 02807262
Davčna številka SI 34750720 106293053 30/31–09852-0
Certifikat kakovosti Certifikat o skladnosti kontrole proizvodje ISO 9001 -


Temeljni podatki o podružnici

Naziv družbe SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d. – Ogranak Beograd
Naslov: Lazara Mamuzića 28, 11186 Beograd - Zemun
Država: Srbija
Leto ustanovitve 2014
Osnovna dejavnost Gradnja šol, železniških prog, letališč in športnih objektov.
Zastopnik Sergij Grmek
Transakcijski račun 160-0000000415716-57   (Banca Intesa)
Registrska številka 29503982
Matična številka 29503982
Davčna številka 108642720

Temeljni podatki o podružnici

Naziv družbe SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d. –Podružnica Zagreb
Naslov: Radnička cesta 47, Zagreb
Država: Hrvaška
Leto ustanovitve 2017
Osnovna dejavnost Gradnja šol, železniških prog, letališč in športnih objektov.
Zastopnik Boštjan Rigler
Transakcijski račun HR64 2402 0061 1008 269-47  (Erste bank d.d.)
Registrska številka 55343329136
Matična številka 4704487
Davčna številka HR55343329136